[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  

ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง
    เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองแร่หนึ่ง ? ประดู่ลาย หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองแร่หนึ่ง ? ประดู่ลาย หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองแร่หนึ่ง ? ประดู่ลาย หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อำพันธ์นคร (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายไชยณรงค์ เชื้อวงค์สกุล)
รองนายกองค์การฯ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
สำเนาถูกต้อง
สุทัศน์ จันทร
(นาย สุทัศน์ จันทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 โดย นาย สุทัศน์ จันทร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วันที่ 18 มกราคม 2566 21/ม.ค./2562
      ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วันที่ 17 มกราคม 2562 21/ม.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูหลวง ? บ้านเนินสีทอง หมู่ที่ ๙ ? หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/ม.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านโปร่งสำโหรง แพรกตะคร้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/ม.ค./2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/ม.ค./2562