[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       
ที่
หัวข้อข่าวสารทางราชการ
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพร้อมยกระดับสายหนองไผ่ ? เขาน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกบ้านท่าวังหิน ? บ้านหุบเตย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกบ้านท่าวังหิน ? บ้านหุบเตย หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกข้างทางรถไฟ เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น ? เขาสูง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเป็ดหงส์ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายโป่งเกตุ ? พุหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกข้างทางรถไฟ เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น ? เขาสูง หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะหลัก
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเป็ดหงส์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายโป่งเกตุ ? พุหมาก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง
112 เผยแพร่แผนการจัดซ์อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬากลางอำเภอบางสะพานน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬากลางอำเภอบางสะพานน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
115 เผยแพร่แผนการจัดซ์อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
118 เผยแพร่แผนการจัดซ์อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกเพชรเกษม ? บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานดี3 - จรดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี


กำลังแสดงหน้าที่
<- 10/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>