[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ส่วนราชการ
แหล่งท่องเที่ยว
link banner

พยากรณ์อากาศ

  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       
ที่
หัวข้อข่าวสารทางราชการ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทุ่งกระทิง หมู่ที่ 10 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายไร่เพชรเจริญ ? สวนสน หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายโรงยาง - ทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลธงชัย และหมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหินกอง - อ่างเก็บน้ำพุระกำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำคลองลอย - ฐานตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ 8 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสาย 2/2 บ้านนาผักขวง หมู่ที่ 2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเป่าปี่ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำวังเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกบ้านท่าวังหิน ? บ้านหุบเตย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกข้างทางรถไฟ เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น ? เขาสูง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเป็ดหงส์ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายโป่งเกตุ ? พุหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม ภายในสนามกีฬากลางอำเภอบางสะพานน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกเพชรเกษม ? บ้านหนองตาเมือง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานดี3 - จรดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองเก้ง ? บ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาแต้ม
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาเขียว ? หนองตาเมือง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
->
<< 1 2 >>