ชื่อ - นามสกุล :นายมานพ ตั้งบูรพาจิตร์
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :