ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสันต์ เมืองจันทบุรี
ตำแหน่ง :รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่สอง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :