ชื่อ - นามสกุล :นายวิรัตน์ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง :ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๔
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :