ชื่อ - นามสกุล :นายคเชนทร์ วิริยะเสรีกุล
ตำแหน่ง :ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๕
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน้าที่ในกลุ่ม :