ชื่อ - นามสกุล :นายพสิษฐ์ รักวัฒนศิริกุล
ตำแหน่ง :เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เลขา/ที่ปรึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :